Mēs sadarbojamies ar plašu profesionāļu loku. Tie ir izcili vokālisti, kuri vada dažādu novirzienu treniņus, skatuves un retorikas pedagogi, pedagogi, kuri apmāca spēlēt muzikālos intstrumentus. Viss ir atkarīgs no jūsu mērķiem un vēlmēm. Protams, liela loma ir auditorijas līmenim, un katram skolēnam atsevišķi, taču mēs garantējam, ka programma var tikt sastādīta tādā veidā, ka katrs paņems sev svarīgāko.