Aнна Ратнер lv

Es mācos Mfactory studijā jau 6 mēnešus. Studijā man patīk siltā un draudzīgā atmosfēra.  Mācību laikā esmu iemācījusies pareizi uzstādīt balsi, pareizi elpot dziesmas izpildīšanas laikā, esmu sākusi dziļāk izjust  un saprast mūziku. Man ļoti patīk uzstāties, īaši piedalīties dažādos koncertos un konkursos. Man Mdactory ir mana muzikālā dzīve, mana mazā pasaulīte. Man ļoti gribētos vairāk piedalīties konkursos, biežāk būt kopā dažādos pasākumos, redzēties vairāk arī neformālos, draudzīgos apstākļos. Studijā man ir divi pedagogi – Jeļena un Aleksejs. Nodarbības ar viņiem paiet ļoti interesanti, jautri un radoši. Viņi ir sava darba profesionāļi, katrs no viņiem man savā veidā ir nozīmīgs. Es pie viņiem mācos muzikālo meistarību, prasmi pasniegt sevi uz skatuves, būt pārliecinatai par sevi. Es ļoti mīlu savu studiju un savus pedagogus!